Transformatietraject olv Olette Luitwieler ( volgeboekt )

9 november 2019 - 10:00

9 maanden transformatietraject

Waarheid is waar.
Illusies zijn illusies.
Dit onderscheid helder krijgen
en voor waarheid kiezen,
dáár gaat het om.

Is dit het traject voor jou?
Verlang jij ernaar je volledige potentie te benutten, te leven, te zijn?
Ben jij klaar voor werkelijke verandering, voor een nieuwe geboorte, voor leven in vrijheid en eenheid?
Dat kan! Er is een totaal andere manier van denken en leven.

Wat gaan we doen?
Het is eigenlijk heel eenvoudig:
a) Waarheid wáár laten zijn, en b) Illusies zien voor wat ze zijn: slechts illusies.
Daarvoor is het noodzakelijk dat we de dualiteit volledig gaan zien voor wat ze is; een onjuiste basisgedachte waarin geloofd wordt en waarop de hele droomwereld van ons ‘droomik’ gebouwd is.
Deze diepgaande transformatie kun je bewerkstelligen door 4 stappen te zetten:
1) Inzicht krijgen in je persoonlijkheid en in eenheid als enige waarheid.
2) Het (her)ontdekken van je eenduidige wil en besluiten om hieraan trouw te zijn.
3) Werkelijk bereidwillig worden om te ontwaken, weerstanden op te lossen, te leren wat overgave is.
4) Je openstellen voor de laatste ‘stap’ die jij niet zelf kunt zetten: genade.

De vorm van het traject
1) In 9 maanden maandelijks een workshop van 10 tot 17 uur (Inclusief lunch, koffie en thee).
2) 3 individuele gesprekken per persoon; een voorgesprek, een evaluatie na 5 maanden, en een eindgesprek.
3) 3 x individueel mailcontact met vraag en antwoord.
4) Thuiswerk met opdrachten die je in je dagelijkse leven kunt toepassen.
5) Een draaiboek met het programma en de daarbij behorende inhoud per maand.
6) Een tekstboek voor zelfkennis en de ‘groeistappen’ die in het proces aan bod komen.
7) Een bezinnings- en werkboek met quotes en vragen voor thuis.

De inhoud van het traject
De eerste 3 maanden, die ik ‘Het Zwaard’ noem, ga je je ego of persoonlijkheid grondig onder de loep nemen. Je gaat kijken naar overtuigingen, illusies, conditioneringen en afweer- en overlevingsstrategieën. Zelfreflectie zal hierin dus centraal staan.
De tweede 3 maanden noem ik ‘Het Innerlijk vuur’ waarin je aandacht gaat besteden aan het hart; aan dat wat je niet in het licht hebt durven zetten maar wat wel erkenning en liefde nodig heeft om je ervan te bevrijden.
Je gaat ook proberen om direct contact te leggen met je innerlijke Bron, intuïtie, Licht, God, of hoe je het Ene ook noemen wilt.
Verder ga je in deze periode aandacht besteden aan het ont-wikkelen van hartkwaliteiten als vertrouwen, moed, compassie, vergeving, en aan jouw persoonlijke talenten die door de strategieën van je ego misschien onbewust zijn gebleven.
In de laatste 3 maanden, die ik ‘Openbaring’ noem, ga je je richten op het verwezenlijken van je hartkwaliteiten, en op leven vanuit eenheid. Ook zullen we elkaar (onder)steunen en aanmoedigen bij de nieuwe stappen die je gaat zetten vanuit je nieuwe bewustzijn.

Het doel en de aard van het traject
Het wordt geen zweverige, mentale, therapeutische of moralistische cursus. Misschien zou je het ‘no-nonsense spiritualiteit’ kunnen noemen, al dekt ook dat niet de lading.
We gaan werken aan de geestelijke geboorte van ‘één zijn’ in de wereld van de vormen.
We gaan eenheid met elkaar manifest maken en representeren door het gewoonweg te zijn.
Hierbij spreken we zowel denken, voelen, willen als doen aan omdat het gaat om integratie van de ‘gehele mens’ en het opheffen van innerlijke dualiteiten of tegenstrijdigheden.
Dit doen we samen. Op basis van gelijkwaardigheid én eigen verantwoordelijkheid.
We zullen elkaar spiegelen, ondersteunen en aanmoedigen, en onze eigen kracht bundelen tot één kracht, zoals er ook maar één eenheid, één waarheid, één Liefde, één Bewustzijn of één God is. En we zijn het allemaal nu al. Toch moeten we het eerst worden om het werkelijk te kunnen zijn en leven. Dat is, in mijn ogen, zelfrealisatie.
Kan dit? Ja, dit kan! Mijn motto is: Eerst durven vertrouwen, dan doen, dan zien.

Wat bied ik je verder nog?
Ik sta je bij, moedig je aan, daag je uit, spiegel je, confronteer je, en vertel je over mijn eigen weg, kwetsbaarheden, moeilijkheden, valkuilen enzovoorts. Ik nodig je voortdurend uit om je te bevrijden van je illusies en wakker te worden uit de levensdroom die je lang gedroomd hebt. Ik nodig je uit om jezelf te ont-moeten, om God te ontmoeten.
Daarnaast zorg ik voor veiligheid en vertrouwen in de groep en bewaak grenzen zodat je de ruimte krijgt om te zijn met alles wat in je leeft. Ook benoem ik overdracht en projecties zodat deze kunnen worden teruggenomen. Dit geeft je de kans om te groeien.

Locaties: 
Amsterdam en Soerendonk.

Data workshops Amsterdam: 
Zondag 7 april, zondag 12 mei, zondag 2 juni, zondag 7 juli, zondag 1 september, zondag 6 oktober, zondag 3 november, zondag 1 december en zondag 12 januari.

Data workshops Soerendonk: 
Zaterdag 18 mei, zaterdag 15 juni, zaterdag 13 juli, zaterdag 7 september, zaterdag 5 oktober, zaterdag 9 november, zaterdag 14 december, zaterdag 18 januari en zaterdag 8 februari.

De data voor de individuele gesprekken worden later, in overleg, gepland.

Kosten:
Ik vraag geen vast bedrag maar laat je daarin vrij. Geef wat voor jou goed voelt.

Spreekt dit jou aan?
Vraag dan via info@oletteluitwieler.nl of Facebook een vrijblijvend voorgesprek aan waarin we met elkaar gaan kijken of dit voor jou nu passend is.

kijk ook op http://oletteluitwieler.nl/transformatietraject/.

Dit traject zal deels gebaseerd zijn op mijn boek De levensdroom, en op Cursus in Wonderen. Verder zal er worden afgestemd op dat wat zich in het moment aandient vanuit een vertrouwen en weten dat alles ‘in het nu’ gebeurt.

Wie weet tot binnenkort voor dit innerlijk avontuur!

Boekingen niet langer mogelijk op deze datum.